Các em học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT Chí Linh chú ý: Mọi thông tin liên quan đến lớp 10, năm học 2018 - 2019 các em theo dõi thường xuyên trên trang thông tin này.